صفحه اصلی محصولات مسواک ولدنت مسواک بیمارستانی مسواک بیمارستانی و زندان سلفونی

مسواک بیمارستانی و زندان سلفونی

مسواک بیمارستانی و زندان سلفونی از انواع مسواک بیمارستانی است و توسط شرکت ولدنت تولید می شود.


مسواک بیمارستانی و زندان سلفونی


مسواک بیمارستانی و زندان سلفونی از بهترین مسواک های ست بهداشتی است که به صورت ویژه برای بیمارستان ها و زندان ها طراحی شده است.


مسواک بیمارستانی و زندان سلفونی


مشخصات تکنیکال