صفحه اصلی مقالات تخصصی شما ویژگی های یک مسواک خوب را می دانید؟

شما ویژگی های یک مسواک خوب را می دانید؟

شما ویژگی های یک مسواک خوب را می دانید؟ مسواک خوب
در گذشته مردم از چوب مسواک استفاده مي کردند. چوب مسواک از درخت « اراک» تهيه مي شد.
دکتر « کينيث کيوديل» در پنجاه و دومين گردهمايي پژوهش هاي دندان در آمريکا با مقايسه چوب مسواک با مسواک هاي پلاستيکي امروزي، استفاده از چوب مسواک را به خاطر الياف نرم و کلفت، مواد شيميايي مفيد، عدم ضرر رساني به لثه، داشتن مواد ضد عفوني کننده و طبيعي بودن آن توصيه کرده است.
اما امروزه که مردم از مسواک هاي پلاستيکي استفاده مي کنند بايد دقت کنند که بهترين نوع آن را برگزينند. براي انتخاب يک مسواک خوب به اين نکات توجه داشته باشيد:
1. داراي رشته هاي نايلوني و نرم و متوسط باشد تا به لثه ها آسيب نرساند.
2. اندازه سر آن متناسب با دهان فرد باشد.
3. الياف مسواک بايد در عرض 3 تا 4 رديف و در طول 10 تا 12 رديف قرار گرفته باشند.
4. مسواک خوب نبايد پس از مدتي، پرزهاي آن پخش شوند و خاصيت ارتجاعي خود را از دست بدهند.
5. ترجيحاً دسته مسواک مستقيم باشد و خميدگي بيش از حد نداشته باشد. چرا که مسواک هايي که دسته مستقيم دارند، قدرت پاک کنندگي بيش تري دارند.
6. اگر قسمت مويي مسواک به شکل 8 باشد، قدرت پاک کنندگي بيش تري دارند.
7. براي کودکان مسواک هايي با سر کوچک، دسته ضخيم و الياف نرم مناسب است.