صفحه اصلی مقالات تخصصی چه هنگام باید مسواک را تعویض کرد؟

چه هنگام باید مسواک را تعویض کرد؟

چه هنگام باید مسواک را تعویض کرد؟ چه هنگام باید مسواک را تعویض کرد؟
بهترین روش برای کاهش میزان باکتری مسواک این است که به طور مرتب، مسواکتان را عوض کنید.
انجمن دندانپزشکی امریکا توصیه کرده که هر 3 تا 4 ماه یک بار، مسواک خود را تعویض کنید.
اگر موی مسواک فرسوه شده (تصویر کناری)، و یا بیمار هستید و یا دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستید، به طور مرتب باید مسواک خود را تعویض کنید.
اگر دارای مسواک برقی هستید، سر مسواک خود را عوض کنید.