صفحه اصلی محصولات مسواک ولدنت مسواک دندان پزشکی ولدنت Medical

مسواک دندان پزشکی ولدنت Medical


مسواک دندانپزشکی انواع و قیمت‌های مختلف دارد. هنگام انتخاب مسواک دندانپزشکی باید به اندازه و نوع الیاف آن دقت كرد. الیاف یا موهای سر مسواک دندانپزشکی ۳ نوع دارند؛ نرم، متوسط و سخت و بهتر است از مسواک با موهای نرم تا متوسط استفاده كرد زیرا استفاده مداوم از مسواک با موی زبر باعث صدمه به مینای دندان و آسیب لثه خواهد شد.