صفحه اصلی محصولات مسواک ولدنت مسواک ماساژور و زبان شور MultiSystem

مسواک ماساژور و زبان شور MultiSystem


مسواک ماساژورو زبان شور وسیله ای برای پاک کردن زبان موقع شستن دندان هاست. مسواک ماساژور و زبان شور با اشکال مختلفی موجود است. با مسواک ماساژور و زبان شور می توان از بوی بد دهان و رشد باکتری های مضر در بین پرزهای زبان جلوگیری کرد. مسواک ماساژور و زبان شور را تمیز کننده یا ساینده زبان هم می گویند.