مسواک بیمارستانی کشویی

.مسواک بیمارستانی کشویی از انواع مسواک بیمارستانی از محصولات با کیفیت ولدنت است


مسواک بیمارستانی کشویی


مسواک بیمارستانی کشویی برای ست های بهداشتی بیماران که توسط بیمارستان در اختیار بیمار قرار میگیرد، خریداری می شود.


مسواک بیمارستانی کشویی


مشخصات تکنیکال