صفحه اصلی مقالات تخصصی روش صحیح مسواک کردن دندان ها

روش صحیح مسواک کردن دندان ها

روش صحیح مسواک کردن دندان ها شيوه صحيح مسواک کردن، مهم ترين بحث در رعايت بهداشت است. چرا که اگر به صورت صحيح انجام نشود، با مسواک نزدن تفاوتي ندارد. براي مسواک کردن صحيح بايد اين نکات را به کار ببريم:
1. با استفاده از نخ دندان، لاي دندان ها را تميز کنيد، زيرا سطوح بين دندان ها به هيچ وجه با استفاده از مسواک تميز نمي شوند. در روايات نيز به خلال کردن دندان ها تأکيد زيادي شده است.
2. مسواک را خيس کرده و مقداري خميردندان روي آن بگذاريد. دهان را هم بشوييد تا خميردندان به خوبي کف کند.
3. از آخرين دندان سمت چپ فک بالا شروع کنيد و در جهت عقربه هاي ساعت ادامه دهيد. نوک موهاي مسواک را در خط رويش دندان ها قرار دهيد و به سر مسواک زاويه 45 درجه بدهيد. سپس براي 20 ثانيه به سر مسواک حرکتي لرزش بدهيد و بعد از آن با حرکت چرخشي خرده هاي غذا را از سطح لثه و دندان جدا کنيد.
4. با توجه به اندازه سر مسواک، دندان ها را سه تا سه تا مسواک بزنيد.
5.سطح بيروني دندان هاي جلوي بالا و پايين را هم به اين طريق مسواک کنيد: مسواک را به حالت عمودي نگه داريد و با حرکت آرام و با دامنه کوتاه به صورت جلو و عقب پشت دندان ها را تميز کنيد.
6. سپس سطح جونده دندان ها( آسياي کوچک و بزرگ) را با حرکت رفت و برگشت مسواک کنيد.
7. توجه داشته باشيد که سطح داخل گونه و زبان نيز بايد مسواک شود. براي مسواک اين قسمت ها سر مسواک را آرام و با حالت چرخشي داخل گونه و روي زبان حرکت دهيد. براي هرکدام بايد 30 ثانيه وقت بگذاريد.
8. در مرحله آخر با يک ليوان آب، دهان تان را بشوييد. مي توانيد پس از شستن از دهان شويه هم استفاده کنيد.