صفحه اصلی مقالات تخصصی نکاتی درباره نگهداری از مسواک

نکاتی درباره نگهداری از مسواک

نکاتی درباره نگهداری از مسواک نگهداري از مسواک
1. پس از هر بار مسواک زدن، آن را به طور کامل بشوييد و باقي مانده خميردندان و خرده هاي غذا را از لا به لاي الياف آن پاک کنيد.
2. مسواک را در محيط خشک نگه داري کنيد. گذاشن مسواک در حمام يا جاهايي که مرطوب است باعث نرم شدن الياف و از بين رفتن خاصيت ارتجاعي آن مي شود.
3. مسواک را درون درپوش آن قرار دهيد.
4. مسواک خيس را درون درپوش نگذاريد چون باعث رشد سريع باکتري ها مي شود.
5. ليوان نگه داري مسواک را تميز نگه داريد.